Tin tức » Tin Công Ty

STT công bố Nghị quyết số 04.2024.NQ_STT_HĐQT ngày 23.5.2024
23/05/2024
Nghị quyết số 04.2024.NQ_STT_HĐQT ngày 23.5.2024

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thư
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
STT_Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2024/NQ/STT-HĐQT ngày 24/4/2024
STT_Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2024/NQ/STT-HĐQT ngày 24/4/2024
Công văn số 034/2024/CV-STT ngày 19/4/2024 về việc giải trình âm vốn chủ sở hữu trên BCTC kiểm toán nă
Công văn số 034/2024/CV-STT ngày 19/4/2024 về việc giải trình âm vốn chủ sở hữu trên BCTC kiểm toán năm 2023 và đưa ra phương án khắc phục
STT Công bố Báo cáo thường niên năm 2023, Danh sách cổ đông lớn và Bản cung cấp thông tin về quản tr
STT Công bố Báo cáo thường niên năm 2023, Danh sách cổ đông lớn và Bản cung cấp thông tin về quản trị công ty