Tin tức

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LÂY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN
22/07/2021
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản

ĐIỀU LỆ CÔNG TY CP VẬN CHUYỂN SAIGONTOURIST ĐIỀU LỆ CÔNG TY CP VẬN CHUYỂN SAIGONTOURIST
ĐIỀU LỆ CÔNG TY CP VẬN CHUYỂN SAIGONTOURIST
THƯ ĐỀ CỬ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2010 - 2015 THƯ ĐỀ CỬ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2010 - 2015
THƯ ĐỀ CỬ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2010 - 2015
THÔNG BÁO BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY 2010 THÔNG BÁO BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY 2010
THÔNG BÁO BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY 2010
TỰ HÀO ĐẲNG CẤP VẬN CHUYỂN CHUYÊN NGHIỆP TỰ HÀO ĐẲNG CẤP VẬN CHUYỂN CHUYÊN NGHIỆP
Thành công trong việc phục vụ vận chuyển cho Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN, ASEAN+3 lần thứ 14 và Hội nghị các Thống đốc, phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương khối ASEAN (ACGM, ACDM) một lần nữa khẳng định Công ty Cổ phần Vận chuyển Saigontourist đủ sức đáp ứng việc tổ chức mọi loại hình sự kiện với đẳng cấp và trình độ chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế