Đào Tạo

Trung tâm Đào tạo Bán công Saigontourist luôn đảm bảo sẽ đem đến cho học viên chất lượng đào tạo và kinh nghiệm giảng dạy tốt nhất với đội ngũ giáo viên có trình độ cao, nhiệt tình và tận tâm trong công tác giảng dạy.

Xem tiếp

Xuất khẩu lao động

Phục vụ chiến lược xuất khẩu lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài của Công ty Cổ phần Vận chuyển Saigontourist, Trung tâm Đào tạo Bán công Saigontourist có liên kết với các trường dạy nghề chuyên nghiệp tại Việt Nam nhằm có được nguồn cung cấp nhân lực ổn định.

Xem tiếp

Các khoá đào tạo

Xem tiếp

Xuất khẩu lao động

Xem tiếp


Hotline: 0908 922 804

GĐ. Trần Đức Tân Xuân
tanxuansaigontourist@gmail.com

  

Logo VN