Tin tức » Thông tin đại hội cổ đông

NGHI QUYET DHDCD 2016
30/07/2016
NGHI QUYET DHDCD 2016

Báo cáo giải trình KQKD Quí 1 năm 2014
Công ty giải trình về kết quả kinh doanh của Quý 1 năm 2014
thông báo về sở hữu của cô đông lớn
Ông Nguyễn Văn Hồng đã mua 1.315.874 cổ phiếu chiếm 16.45% cổ phiếu của công ty phát hành, trở thành cổ đông lớn của công ty kể từ ngày 22/05/2014
Thông báo cổ đông lớn giao dịch cổ phiếu
Ngày 15/05/2014 Công ty TNHH sắt Thép Vinh Đa Việt Nam có đăng ký bán 1.215.874 cổ phiếu chiếm 15.2% tổng số cổ phiếu của công ty hiện đang lưu hành trên thị trường chứng khoán.
Thời gian giao dịch dự kiến là từ ngày 21/05 đến 30/05/2014
Quy chế quản trị công ty
Quy chế Quản trị Công ty