Tin tức » Tin Công Ty

THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG
12/09/2017
THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG

BAO CAO TAI CHINH QUY IV 2014
BAO CAO TAI CHINH QUY IV 2014
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (NĂM 2014)
Báo cáo quản trị và danh sách người có liên quan đến ngày 31/12/2014
Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán mới 2015
Công ty cổ phần vận chuyển Sài Gòn Tourist đã ký hợp đồng số 001/2015/HKKT-AATPHCM ngày 23/01/2015 với cty TNHH Dịch vụ kiểm toán, kế toán và tư vấn thuế AAT tại thành phố hồ chí minh, thay thế cho cty TNHH dịch vụ kiểm toán và tư vấn UHY.
Công bố thông tin bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc công ty
Hội đồng Quản trị mới của công ty đã ra quyết định bổ nhiệm ông Đinh Quang Phước Thanh vào chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Công ty Cổ Phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist kể từ ngày 09/01/2015.