Thông tin


Dự án Tây Bắc Củ Chi

Dự án Tây Bắc Củ Chi với kế họach phát triển Trung tâm đào tạo nghề với diện tích hiện hữu 5 hecta.

 

.:: Các tin tức khác

  

Logo VN